Termeni & Conditii

Pentru a putea cumpara online articolele ARGANIA, Clientul va trebui sa acceseze secţiunea paginii destinata acestui scop.

Fiecare articol oferit spre vanzare este insotit de o fotografie indicand caracteristicile produsului, de o scurta descriere si de afisarea pretului acestuia.
In cadrul magazinului online se pot selecta si rezerva oricare dintre articolele propuse spre vanzare.

Va fi suficienta indicarea cantitatii si confirmarea comenzii, pentru a insera articolul in cosul virtual.

Se pot adauga, anula sau confirma toate rezervarile efectuate pana in acel moment.
Pentru a putea confirma comanda, Clientul va trebui sa treaca la autentificarea sa personala:

  • daca este deja inregistrat, (prin intermediul e-mailului şi a parolei)
  • daca nu este deja inregistrat, iniţiind inregistrarea, va indica toate datele solicitate.

Cumpararea va fi considerata acceptata de ARGANIA, doar atunci cand comanda va fi confirmata de catre societate prin e-mail sau fax prin intermediul formularului „Confirmarea Comenzii Dumneavoastra”.

In cazul indisponibilitatii chiar şi temporare a unuia sau a mai multor produse, Clientul va fi informat prin e-mail sau fax cu privire la actualizarea comenzii sale in curs de procesare.

Pentru fiecare articol este indicat pretul unitar de vanzare exprimat in lei (RON), cu TVA inclus, fara contributia cu titlu de cheltuieli de livrare.

Pentru plata produselor cumparate, Clientul va face plata ramburs, la primirea coletului.

Toate produsele comandate de catre client si confirmate de ARGANIA “confirmarea comenzii Dumneavoastra” vor fi expediate utilizand un serviciu de Curier Rapid la adresa indicata de client in vederea livrarii.

Pentru comenzi cu o valoare de pana la 250,00 lei (RON) se va percepe o taxa de expediere in valoare de 16,00 lei (RON), taxa care va fi mentionata pe formularul dumneavoastra de confirmare a comenzii aferent tarii de destinatie. Pentru comenzi care depaşesc 250,00 lei (RON) nu se va percepe vreo taxa de expediere.

Tariful de 16 lei este valabil in Romania, pentru toate localitatile din raza de acoperire ale Cargus sau Fancurier. In cazul in care localitatile nu exista in raza de acoperire, se poate percepe cost de transport suplimentar care va fi comunicat de catre operatorii Argania, la confirmarea telefonice a comenzii.

Expedierea articolelor va avea loc: cu plata la destinatie sau doar dupa ce plata valorii comenzii va fi inregistrata si confirmata in mod corespunzator la ARGANIA.

Clientul beneficiaza de un drept de retragere pe care il poate exercita, fara a trebui sa justifice motivele, in termen de 10 (zece) zile lucratoare incepand din data primirii articolelor ARGANIA comandate.

Dreptul de retragere poate fi comunicat in termenul mai sus mentionat, prin intermediul unui fax sau al unui e-mail.

Cheltuielile de expediere aferente restituirii produselor revin in sarcina exclusiva a Clientului. Pentru ca dreptul de retragere sa poata fi exercitat, articolele vor trebui sa fie returnate integre, in ambalajul lor original, in perfecta stare de conservare şi in baza acordului prealabil exprimat de ARGANIA in acest scop.

Marfa va fi reexpediata cu un pachet asigurat in Porto Franco (cu cheltuieli de transport platite de expeditor); niciun pachet expediat in condiţii de plata la destinaţie sau in condiţiile transportului platit de destinatar nu va fi acceptat inapoi de catre ARGANIA.

Rambursarea pretului facturat al articolelor restituite, se va efectua prin transfer in contul bancar al Clientului in termen de maximum 30 de zile de la primirea marfii restituite.

Articolele restituite in forma incompleta, distruse sau deteriorate sau murdarite din vina clientului nu vor fi rambursate şi nu vor permite, in niciun caz, recunoasterea unui credit egal cu pretul articolului comandat initial.

Conditiile de retragere mentionate mai sus se vor aplica exclusiv produselor achizitionate online (pe internet), sunt prin urmare excluse achizitiile efectuate de la punctul nostru de vanzare.

Toate contractele se considera a fi fost incheiate in Romania, fiind supuse legilor romanesti.

Pe aceasta pagina sunt descrise modalitatile de administrare ale site-ului privind procesarea datelor personale ale utilizatorilor care o acceseaza.

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, Argania are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra.

Ca urmare a accesarii acestui site pot fi procesate date privitoare la persoanele identificate sau identificabile.

Titularul autorizat sa proceseze datele dumneavoastra este: Argania.
Argania

E-mail: info@arganiae.ro

Procesarile aferente serviciilor web ale acestui site au loc in cadrul societatii Argania, si sunt efectuate strict de personalul autorizat in acest scop, sau de eventuale persoane autorizate sa se ocupe de ocazionale operatiuni de mentenanta.

Nicio data cu privire la serviciul web nu va fi comunicata sau difuzata.
Datele personale furnizate de utilizatorii care trimit cereri de a li se trimite material informativ sunt utilizate strict in scopul efectuarii serviciului sau prestatiei solicitate si sunt comunicate tertilor doar in cazul in care este necesar acest lucru (de exemplu serviciului de expediere).

Trimiterea facultativa, explicita sau voluntara a adresei de posta electronica la adresele indicate pe acest site implica ulterioara achizitie a adresei electronice a expeditorului, necesara pentru a raspunde la cereri, precum si a unor eventuale alte date personale inserate in cadrul scrisorii.

O nota informativa speciala sintetizatoare va fi raportata pe pagina site-ului pusa la dispozitie pentru solicitarea de informatii.

Datele personale sunt procesate cu ajutorul instrumentelor automatizate in perioada strict necesara atingerii scopurilor pentru care au fost culese.

Masurile de siguranta speciale sunt respectate pentru a preveni pierderea datelor, utilizarile lor ilicite sau incorecte si accesarile neautorizate.

Clientul la care se refera datele personale are dreptul, in orice moment sa obtina confirmarea existenta sau lipsa acestor date, sa le cunoasca continutul si originea, sa verifice exactitatea acestora sau sa solicite completarea, aducerea la zi sau rectificarea lor, sa solicite anularea lor, transformarea lor in forma anonima sau blocarea datelor procesate prin violarea dispozitiilor legale, precum si sa se opuna in orice caz, din motive legitime, procesarii acestora. Solicitarile in cauza vor fi transmise (adresate) titularului procesarii.